Working to implement the policy of the Department of Education and Skills in Ireland of diversifying, enhancing and expanding the teaching of foreign languages in post-primary schools.

news updates
news updates
news updates

 

news updates
news updates
news updates

 

raising awareness
PPLI Publications

 

PPLI Publications

PÓL Ó MUIRÍ Eagarthóir Gaeilge

‘ACMHAINN NUÁLACH, spreagúil,” a thugann Carmel Nic Eoin ar Abair Leat! (www.abairleat.com), cúrsa nua idirghníomhach ar líne do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge labhartha ag an dara leibhéal.

Tá 14 scoil i gCorcaigh ag píolótú an chúrsa, atá le seoladh i gColáiste Choilm, Co Chorcaí, Dé Luain, agus is é is cuspóir leis ábhar tacaíochta a sholáthar do dhaoine atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt.

Dúirt Nic Eoin, comhordaitheoir náisiúnta leis an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge, go raibh pleananna ann go mbeadh an scéim, teanglann ar líne, in úsáid ar scoileanna uile an Stáit sa scoilbhliain amach romhainn.

Dúirt sí gurbh “acmhainn ilghnéitheach í a thacaíonn le hobair an mhúinteora Ghaeilge sa seomra ranga ach, ina theannta sin, a éascaíonn an fhoghlaim neamhspleách trí ghníomhaíochtaí cruthaitheacha agus deiseanna féinmheasúnaithe a chur ar fáil don fhoghlaimeoir lasmuigh den seomra ranga. Gné nuálach a bhaineann léi ná an chaoi ar féidir le tuismitheoirí agus le múinteoirí monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na scoláirí”.

 

Read more