WritingRSS

Writing

Pisanie to dziedzina obejmująca zarówno krótkie formy wypowiedzi, jak i dłuższe eseje, prozę i poezję, opowiadania, nowele, wpisy do pamiętnika, zawiadomienia i teksty reklam. Aby dobrze pisać, należy opanować zasady poprawności stylistycznej, ortograficznej i gramatycznej.  A potem podążać za mottem Juliusza Słowackiego:

"Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśłi głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem pięĸny jak aniołów mowa.

Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem,

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem."

 

 

Add your listing here

0 reviews
Co to jest przysłowie?

Przysłowie (łac. proverbium lub adagium) – zdanie utrwalone w tradycji oralnej, bezpośrednio lub metaforycznie wyrażające myśl o charakterze ogólnym, ale odnoszącą się do określonej sytuacji życiow ...
Read More...

★0 reviews
ĆWICZENIA

Download here

0 reviews
Ćwiczenia  słownikowe-karta pracy

Ćwiczenia  słownikowe  Głównym  zadaniem   z  zakresu edukacji polonistycznej jest kształtowanie sprawności myślowej i językowej - logicznego i estetycznego  wypowiadania  się w  mowie i piśmie, stą ...
Read More...

0 reviews
Ćwiczenie językowe

Ćwiczenie językowe-  pozwolą Ci lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego karta pracy w załączniku

0 reviews
Ćwiczenie językowe

Ćwiczenie językowe -karta pracy

★0 reviews
Czym są związki frazeologiczne?

Ekran wyjaśnia, czym są związki frazeologiczne i podaje różne źródła frazeologizmów. Objaśnia, jak dzieli się związki frazeologiczne ze względu na budowę i stopień zespolenia. Podaje przykłady związków frazeologicznych oraz wprowadza i wyjaśnia terminy: z ...
Read More...

0 reviews
Czytanie ze zrozumieniem

Jak czytać ze zrozumieniem? Jak czytać, by rozumieć? Aby przeczytać tekst z pełnym zrozumieniem trzeba uzmysłowić sobie, że czytanie ze zrozumieniem składa się tak naprawdę z trzech podstawowych etapów: wstępne rozpoznanie całości, czytanie włąści ...
Read More...

Dłuższa forma wypowiedzi - rozprawka

Rozprawka.pdf Jednym z punktów testu maturalnego dla polskich studentów w Irlandii jest napisanie wypracowania na co najmniej 300 słów. Jest to jedna z najtrudniejszych kategorii egzmianu dojrzałości, wymaga bowiem znajomości zasad budowania trójdzielnej ...
Read More...

0 reviews
FRAZEOLOGIA

FRAZEOLOGIA - co to jest? trwałe połączenia dwóch lub więcej wyrazów,które w zasadzie zachowują się tak, jak wyrazy pojedyncze.Takie trwałe połączenia to związki frazeologiczne (frazeologizmy). Związki f ...
Read More...

0 reviews
FRAZEOLOGIA- karta pracy

FRAZEOLOGIA- karta pracy

0 reviews
Frazeologizmy-karta pracy

Frazeologizmy (związki frazeologiczne) to utarte w języku połączenia wyrazowe odtwarzane w całości. Od zwykłych połączeń słownych różnią się przede wszystkim tym, że ich znaczenie nie jest sumą znaczeń słów, z których dany związek się ...
Read More...

★0 reviews
Jak napisać dobry tekst?- prezentacja

Jak napisać dobry tekst? Prezentacja w sposób klarowyny, jasny i przejrzysty przedstawia najważniejsze elementy wypowiedzi pisemnej. Uławi uczniowi przygotowanie się do III częsci egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prezentacja tutaj

★0 reviews
Jak pisać wypracowania?

Jak_pisać_wypracowania.pdf Załączony tekst zawiera wskazówki jak prawidłowo komponowac dłuzszą formę wypowiedzi, przypomina zasady dotyczące pisania wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Można w nim również znaleźć konkretne porady na temat pisania opowiada ...
Read More...

0 reviews
KARTA PRACY

W tym dziale proponujemy ćwiczenia online i  do wydruku, które pomogą ucyniom rozwijać świadomość językową. Znajdziesz tu standardowe ćwiczenia gramatyczne, stylistyczne i leksykalne, a także - dzięki ćwiczeniom - rozwiną swój zas&oacut ...
Read More...

0 reviews
Kształcenie językowe - karta pracy 2

Karta pracy w załączniku. Maturzysto, sprawdź się!

0 reviews
Kształcenie językowe - karta pracy 3

Karta pracy w załączniku.

0 reviews
Kształcenie językowe -karta pracy

Karta pracy  zawiera zestawy zadań z nauki o języku. Karta pracy: Efektywnie wspiera rozwój kompetencji językowych dzięki dużej liczbie ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności. Umożliwia systematyczne przygotowani ...
Read More...

0 reviews
Kształcenie językowe -karta pracy 3

Kształcenie językowe -karta pracy 3

0 reviews
Kształcenie językowe -karta pracy4

Kształcenie językowe -karta pracy 4

★0 reviews
Matura w Hartstown

www.gazeta.ie/art/polska-matura-w-irlandii.html

Szkoła w Hartstown, na północy Dublina, jest jedną z kilku placówek irlandzkich oferujących polskim studentom pomoc w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z języka ojczystego. Zajęcia mają charakter otwarty, uczestnicza w nim nie tylko studenci Hartstown ...
Read More...