TestsRSS

Tests

Czytanie ze zrozumieniem to podstawowa umiejętność, jaką powinni wykazać się studenci przystęþujący do egzminu maturalnego z języka polskiego w Irlandii. Testy, zebrane w tym dziale, stanowią ćwiczenia, doskonalące tę umiejętność.

TEST CICHEGO CZYTANIA TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM

Im więcej czasu przeznacza się na stosowanie ćwiczeń w cichym czytaniu tym szybciej doprowadza się do umiejętności pracy z tekstem i jego rozumienia. Im wyższy jest stopień rozumienia czytanego po cichu tekstu, tym większa możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy. Należy prowadzić systematyczną pracę w zakresie stosowania ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem, wzbogacać systematycznie słownik, a także pracować nad stylem. Cwiczenia w cichym czytaniu zmierzają do kształtowania u uczniów umiejętności dokonywania analizy tekstu, porównywania treści oraz oceniania jej w sposób krytyczny a jednocześnie konstruktywny. Niezbędne jest więc dysponowanie przez niego odpowiednimi zestawami ćwiczeń usprawniających tempo czytania i rozumienia tekstu. Oto przykłady ćwiczeń:

 

"Nieznośna szybkość bloga" test

Nieznośna_syzbkość_bloga._Test.pdf Artykuł Igora Janke "Nieznośna szybkość bloga" ukazał się w 2006 ...
Read More...

"Wielozadaniowi" test

Wielozadaniowi._Test_matura_próbna.pdf Test "Wielozadaniowi" to arkusz próbnej matury z języka pols ...
Read More...

'Tolerancja'-Sprawdź się!

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętność jakie zdobywamy w szkole. Bez umiejętności  czy ...
Read More...

Anglomaniacy

Support in Polish and English for young Polish learners of English. Click here

Kobieca intuicja mężczyzn. Test

Kobieca.CzytanieZeZrozumieniem.pdf Test "Kobieca intuicja mężczyzn" jest sprawdzianem umiejętności ...
Read More...

Segregacja śmieci - test

Segregacja_śmieci._Test_-_wprawka.pdf Test "Segregacja śmieci" to materiał, który może posłużyć stu ...
Read More...

Test

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - Test 

Test - związki frazeologiczne

Po zapoznaniu się ze związkami frazeologicznymi, zapraszam do rozwiązania testu frazeologicznego, kt ...
Read More...