TestsRSS

Tests

Czytanie ze zrozumieniem to podstawowa umiejętność, jaką powinni wykazać się studenci przystęþujący do egzminu maturalnego z języka polskiego w Irlandii. Testy, zebrane w tym dziale, stanowią ćwiczenia, doskonalące tę umiejętność.

TEST CICHEGO CZYTANIA TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM

Im więcej czasu przeznacza się na stosowanie ćwiczeń w cichym czytaniu tym szybciej doprowadza się do umiejętności pracy z tekstem i jego rozumienia. Im wyższy jest stopień rozumienia czytanego po cichu tekstu, tym większa możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy. Należy prowadzić systematyczną pracę w zakresie stosowania ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem, wzbogacać systematycznie słownik, a także pracować nad stylem. Cwiczenia w cichym czytaniu zmierzają do kształtowania u uczniów umiejętności dokonywania analizy tekstu, porównywania treści oraz oceniania jej w sposób krytyczny a jednocześnie konstruktywny. Niezbędne jest więc dysponowanie przez niego odpowiednimi zestawami ćwiczeń usprawniających tempo czytania i rozumienia tekstu. Oto przykłady ćwiczeń:

 

Add your listing here

★0 reviews
"Nieznośna szybkość bloga" test

jezyk-polski.pl

Nieznośna_syzbkość_bloga._Test.pdf Artykuł Igora Janke "Nieznośna szybkość bloga" ukazał się w 2006 roku w magazynie "Rzeczpospolita". W 2008 zatwierdzony został jako tekst na czytanie ze zrozumieniem, użyty w arkuszacj maturalnych do jezyka polskiego na ...
Read More...

★0 reviews
"Wielozadaniowi" test

Wielozadaniowi._Test_matura_próbna.pdf Test "Wielozadaniowi" to arkusz próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, przeprowadzonej w listopadzie 2013 roku według kryteriów polskiego MEN. Stanowi doskonały materiał do ćwiczeń i doskonalenia ...
Read More...

0 reviews
'Tolerancja'-Sprawdź się!

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętność jakie zdobywamy w szkole. Bez umiejętności  czytania trudno jest żyć we współczesnym świecie - gdyż większość informacji dociera do nas właśnie w formie pisanej. Dlatego tak ważna jest umiejętnoś ...
Read More...

★0 reviews
Anglomaniacy

Support in Polish and English for young Polish learners of English. Click here

★0 reviews
Kobieca intuicja mężczyzn. Test

Kobieca.CzytanieZeZrozumieniem.pdf Test "Kobieca intuicja mężczyzn" jest sprawdzianem umiejętności czytania ze zrozumieniem. Stanowi jedno z ćwiczeń przygotowujących do matury z języka polskiego jako obcego w systemie edukacji irlandzkiej. Test opracowan ...
Read More...

★0 reviews
Segregacja śmieci - test

Segregacja_śmieci._Test_-_wprawka.pdf Test "Segregacja śmieci" to materiał, który może posłużyć studentom, przygotowującym się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, jako ćwiczenie, doskonaląe umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia odpw ...
Read More...

★0 reviews
Szkoła pisania - rozprawka

Test  tutaj

0 reviews
Test

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - Test 

★0 reviews
Test - związki frazeologiczne

Po zapoznaniu się ze związkami frazeologicznymi, zapraszam do rozwiązania testu frazeologicznego, który znajdziecieTUTAJ:  http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&methid=2038029299&page=article&am ...
Read More...