LiteratureRSS

Literature

 

Literatura polska to dorobek myśłi i twórczości pisarzy i poetów. Za najwybitniejszych twórców polskiej prozy i poezji uważa sie Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Ignacego Krasickiego, Henryka Sienkiewicza, Marię Konopnicką czy Bolesława Prusa, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert czy Tadeusz Różewicz. Polska twórczość to zarówno doskonałe powieści, jak i opowiadania, nowele oraz dramaty.

Add your listing here

★0 reviews
Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

literat.ug.edu.pl/xxx/panfull/index.htm

"Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie" Adama Mickiewicz to polska epopeja narodowa. Dzieło powstało w Paryżu w latach 1832-1834 w czasie, gdy poeta przebywał na przymusowej emigracji. Z tęsknoty za krajem ojczystym wyrósł utwór, który od czasu odzys ...
Read More...

★0 reviews
Biblioteki internetowe

Biblioteka– instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały.  Coraz bardziej popularne stają się biblioteki internetowe. Oferują one książki naukowe, literaturę piękną  i oczywiscie lektury szkolne. Zachęcamy do czyta ...
Read More...

★0 reviews
Czesław Miłosz

www.milosz.pl

Piosenka_o_końcu_świata.pdf Czesław Miłosz (1911-2004) był polskim poetą, uhonorowanym Nagrodą Nobla w 1980 roku. Na stronie poświeconej jego życiu i twórczości, znaleźć można nie tylko notki biograficzne czy wiersze, ale także wywiady z osobami, które m ...
Read More...

★0 reviews
Dyktanda Stanisława Lema

solaris.lem.pl

Dyktando_Tchórz.pdf Ortografia jest jedną z najtrudniejszych dziedzin języka polskiego, sprawiającą kłopoty nie tylko uczniom w szkole, ale także wielu dorosłym osobom. Dyktanda Stanisława Lema, znanego na całym świecie pisarza science-fiction, przełamuj ...
Read More...

0 reviews
Epoki literackie -wykład

Epoka literacka – epoka w historii literatury powszechnej lub narodowej, w której dominują zbliżone do siebie kierunki literackie; epoka literacka składać się może zokresów literackich. Granice epoki lite ...
Read More...

Epoki literackie w literaturze polskiej

Epoka literacka – epoka w historii literatury powszechnej lub narodowej, w której dominują zbliżone do siebie kierunki literackie; epoka literacka składać się może zokresów literackich. Granice epoki literackiej zwykle są ni ...
Read More...

★0 reviews
GATUNKI LITERACKIE

zobacz tutaj: http://polski24.pl/index.php/gatunki-literackie

0 reviews
Lekcja 1 - Zaczynamy czytać ze zrozumieniem.

Prezentacja zawiara informacje jak należy czytać ze zrozumieniem. link:https://www.youtube.com/watch?v=R8wbT4X7Va4

★0 reviews
NAGRODA NOBLA

Nagroda Nobla jest pierwszą międzynarodową nagrodą, wręczaną od 1901 roku. Została ustanowiona ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy  dynamitu -Alfreda Nobla Nagroda składa się ze złotego medalu, dyplomu honorowego oraz nagrod ...
Read More...

★0 reviews
POLSKIE NAGRODY LITERACKIE

Nagrody literackie przyznawane są utworom literackim i ich autorom przez krytyków lub czytelników. Przyznawane są one najczęściej co roku w uroczysty sposób.A oto najbardziej znane i najbardziej prestiżowe nagrody w Polsce w dziedzinie literatury ot ...
Read More...

★0 reviews
Prezentacj w Prezi -Rodzaje i gatunki literackie

https://prezi.com/94uujzqp-nxm/rodzaje-i-gatunki-literackie-powtorzenie/   Prezentacja o rodzajach i gatunkach literackich

★0 reviews
RODZAJE LITERACKIE

Rodzaj literacki to zbiór zasad, według których zostało zbudowane dzieło literackie. Zasady te są wspólne dla utworów różnych epok. Rodzaje lietrackie : http://polski24.pl/index.php/rodzaje-literackie

★0 reviews
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

literat.ug.edu.pl/books.htm

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, opracowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oferuje możliwość czytania w sieci klasycznych dzieł literatury polskiej, poczynając od XIV-wiecznej "Bogurodzicy" a kończąc na latach 50. XX wieku. Zn ...
Read More...

0 reviews
Wisława Szymborska

Wisława Szymborska       Wisława Szymborska Wisława Szymborska (1923–2012) – polska poetka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie lit

★0 reviews
Wisława Szymborska - poezje

szymborska.klp.pl

Szymborska.pdf Poezja Wisławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla z 1996 roku, to najwyższej próby twórczość literacka. Wiersze Szymborskiej są jak krótkie opowieści, bardzo narracyjne, pełne szczegółów i trafnych przenośni, porównań do życia codzienne ...
Read More...