PolishRSS

Polish

Na stronie poświęconej językowi polskiemu zamieszczone zostały materiały, mające przede wszystkim pomóc studentom, przygotowującym się do egzaminu dojrzałości z języka ojczystego w irlandzkim systemie edukacji. Znajdują się tutaj testy, ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także komponowania krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, ponadto wskazówki jak unikać błędów oraz linki do stron internetowych o profilu językowym, kulturalnym i historycznym.

Add your listing here