twitter facebook slideshare youtube vimeo pinterest googleplus

Directory: Recently Added Listings RSS

0 reviews
Short course in Russian language and culture: Self-Assessment Checklists

This document contains checklists of can-do descriptors for the different strands in this course. These self-assessment checklists allow you to reflect on and assess your progress. Click here

0 reviews
Junior Cycle Short Course in Polish as a Heritage Language

This 100 hour course is based on the Generic Short Course in Modern Languages which was in turn developed using the Framework for Junior Cycle (DES, 2015) and the Junior Cycle Short Courses Draft Handbook ‘Developing Short Courses in Junior Cycle’. The co ...
Read More...

0 reviews
Self-Assessment Checklists

This document contains checklists of can-do descriptors for the different strands in this course. These self-assessment checklists allow you to reflect on and assess your progress. Click here

0 reviews
IX spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty działającej w Republice Irlandii

W dniu 21 marca 2017 r.,  w godz. 15.00 – 19.00 w rezydencji  Ambasady RP w Dublinie odbyło się IX spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty działającej w Republice Irlandii.  Na spotkanie przyjechali  kierownicy i dyrektorzy szk ...
Read More...

Category:Polish
0 reviews
Junior Cycle Short Course in Japanese:  Specifications

This 100 hour course is based on the Generic Short Course in Modern Languages which was in turn developed using the Framework for Junior Cycle (DES, 2015) and the Junior Cycle Short Courses Draft Handbook ‘Developing Short Courses in Junior Cycle&rs ...
Read More...

0 reviews
Sample Exponent 1

Below is an illustration for teachers of how to develop exponents. Explicit links to the MFL specification (learning outcomes) and to the CEFR (competences) are included. Such links support teachers in their planning. Click here to see Sample Exponent 1 ...
Read More...

0 reviews
Sample Exponent 2

Below is an illustration for teachers of how to develop exponents. Explicit links to the MFL specification (learning outcomes) and to the CEFR (competences) are included. Such links support teachers in their planning Click here to see Sample Exponent 2:& ...
Read More...

★★★0 reviews

www.jluggage.com/why-japan/nippon-or-nihon.html

Expats as well as Japanese people often wonder why there are two ways to call Japan in Japanese. This aritcle explain as to why Japan is called both Nihon and Nippon.        

Category:General
0 reviews
Kanji Ninja!

anime-manga.jp/KanjiGame/Ninja/

Test your kanji skills against the clock!

0 reviews
Kanji Games!

www.kanjigames.com

An excellently fun way to get those pesky kanji into your head!

0 reviews
KanjiQ App

play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.absoft.android.

An excellent app for learning stroke order and compounds!

0 reviews
Andrzej Wajda - Najsłynniejszy polski reżyser filmowy

Najsłynniejszy polski reżyser filmowy odszedł w wieku 90 lat.    Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach. Jego ojciec, Jakub, oficer Wojska Polskiego, zginął w Katyniu. Chciał, by syn służył w armii. W 1939 roku przyszły reżyse ...
Read More...

Category:Culture/ Art
0 reviews
Najpopularniejsze przysłowia polskie

Przysłowie (łac. proverbium lub adagium) – zdanie utrwalone w tradycji oralnej, bezpośrednio lub metaforycznie wyrażające myśl o charakterze ogólnym, ale odnoszącą się do określonej sytuacji życiowej. Najpopularniejsze przysłowia polski ...
Read More...

Category:Writing
0 reviews
Porady dla maturzystów

Porady, wskazówki dla maturzystów w załączniku.

0 reviews
Epoki literackie -wykład

Epoka literacka – epoka w historii literatury powszechnej lub narodowej, w której dominują zbliżone do siebie kierunki literackie; epoka literacka składać się może zokresów literackich. Granice epoki lite ...
Read More...

Category:Literature
0 reviews
Kształcenie językowe -karta pracy4

Kształcenie językowe -karta pracy 4

Category:Writing
0 reviews
Kształcenie językowe -karta pracy 3

Kształcenie językowe -karta pracy 3

Category:Writing
0 reviews
Ćwiczenia  słownikowe-karta pracy

Ćwiczenia  słownikowe  Głównym  zadaniem   z  zakresu edukacji polonistycznej jest kształtowanie sprawności myślowej i językowej - logicznego i estetycznego  wypowiadania  się w  mowie i piśmie, stą ...
Read More...

Category:Writing

button french blog

button languages and careers

button news

button foreign languages

button books

Search Resources

Latest Resources