twitter facebook slideshare youtube vimeo pinterest googleplus

Romanian Literature - Literatura românăRSS

Add your listing here

Balada populară este opera epică, în versuri, în care se povestesc întâmplări inspirate din tradiția istorică sau populară, amestecate cu elemente fabuloase (fantastice, imaginare), într-un cântec destinat ascultării. Balada este cunoscută și sub denum ...
Read More...

Basmele populare, aparținând folclorului literar românesc, au fost transmise oral, prin viu grai din generație în generație, autorul este anonim, deci nu este cunoscut. Un mare culegător de folclor – și mai ales de basme – al literatur ...
Read More...

Doina populară – doina cultă

Doina (populară) este o specie literară a genului liric, prin care se exprimă, în mod direct sentimente de dor, de jale, de regret, de dragoste, de revoltă…, reprezentând o descărcare sub formă de artă a preaplinului sufletesc al omului comun (și prin ace ...
Read More...

Imnul New!

Imnul este o specie a genului liric, în versuri, în care autorul preamărește patria, o personalitate, eroii, idei mărețe, evenimente cruciale din viața unei națiuni, într-un ton solemn, în imn, autorul exprimă - în general - sentimentele nobile ale u ...
Read More...

Legenda este o creație specifică folclorului literar, transmisă în special pe cale orală, e scrisă în proză sau în versuri și conține elemente fantastice sau miraculoase prin care se explică geneza (nașterea, formarea) unui lucru, a unei ființe, caracteru ...
Read More...

Literatura populară este o parte semnificativă a folclorului românesc ,care înseamnă totalitatea creațiilor înțelepciunii unui popor (artistice, literare, muzicale, plastice, coregrafice, dramatice), create și transmise prin cuvânt și pract ...
Read More...

Miorița este un poem folcloric românesc, răspândit în peste 1500 de variante în toate regiunile României. Este o creație populară specific românească, nefiind cunoscută la alte popoare. Cântecul a fost zămislit în zona sudică a Ca ...
Read More...

Ca să pricepi sufletul unui popor, trebuie să-i cunoști miturile fundamentale. Cele patru mituri fundamentale ale poporului român sunt: mitul etnogenezei care e reprezentativ pentru balada Traian și Dochia, mitul morții și a transhumanței care e reprezent ...
Read More...

Mitul jertfei zidirii este un mit caracteristic pentru zona sud-est europeană cu o mare pondere ca motiv în folclorul literar și în literatura cultă românească. Acesta a fost studiat de numeroși cercetători, care au scos în evidență particularitatea sa la ...
Read More...

Mitul Zburătorului în literatura română

Mitologia națională se sprijină pe valorificarea tradițiilor populare, dezvăluie modalitățile de transformare artistică a realității prin prisma de viziuni și reprezentări ce caracterizează personalitatea creatoare a poporului român. Mitul este un mijloc ...
Read More...

Pastelurile – „poeme sublime”

Pastelul este o creație lirică descriptivă, aparținând literaturii culte care, prin intermediul unui peisaj, transmite sentimentele eului liric (eul liric – cineva care comunică, prin textul poetic, idei, gânduri, sentimente; un alt chip al poetului) ...
Read More...

Etnologii și sociologii spun că proverbele nu reflectă doar realitatea românească, ci serveau în urmă cu sute de ani și drept reguli de conduită. „Ca parte a culturii populare tradiționale, proverbele plăsmuiesc metaforic și concis experiența umană, const ...
Read More...

button french blog

button languages and careers

button news

button foreign languages

button books

Search Resources

Latest Resources